Waar staan wij voor?

G|O|E|D Heusden-Zolder : Gedreven | Open | Eerlijk en Degelijk.

 

G|O|E|D Heusden-Zolder is een lokale, politieke beweging. Geen druk van bovenuit, geen bovenliggend orgaan dat dicteert wat wel of niet kan. Geen partijkeurslijf.

We zijn niet links maar ook niet rechts.

Wel een grote vrijheid om na te denken hoe en op welke manier nieuwe ideeën Heusden-Zolder vooruit kunnen helpen.

 

G|O|E|D Heusden-Zolder is niet tegen. Het is voor. G|O|E|D Heusden-Zolder wil positieve impulsen geven aan onze gemeente en gaat hierbij uit van het antwoord op de enige vraag die zich stelt : Is het goed of slecht voor de inwoners?

Alle projecten moeten daarenboven tegen het licht gehouden worden of er al dan niet voldoende financiële middelen zijn.

 

Elke dorp krijgt binnen Heusden-Zolder een volwaardige plaats.

Zij zorgen samen voor de uitstraling in de wijdere omgeving. Net die verscheidenheid van de verschillende dorpen zorgt voor een evenwicht waarop vele andere gemeenten jaloers zijn.

Het zal er dus op aankomen om deze verscheidenheid te koesteren en waar mogelijk te versterken.

 

G|O|E|D Heusden-Zolder wil gaan voor een Slimme gemeente, die mee evolueert met haar tijd. Waar innoveren haar plaats heeft om van Heusden-Zolder een vooruitstrevende gemeente te maken.

Daarbij de nodige aandacht schenkt aan een gemeente waar het G|O|E|D is om te wonen, te werken en te ontspannen.

Waar jong en oud samen in harmonie kunnen samenleven in een gemeente waar integratie de blijvende boodschap en plicht is op korte en lange termijn.

 

G|O|E|D Heusden-Zolder wil het accent leggen op samenleven en veiligheid.

Veiligheid in al zijn aspecten; overdreven snelheden, vandalisme, inbraken,…

Met extra middelen en repressiever optreden moet dit zeker lukken.

Samenleven waar er aandacht is voor elkaar. Waar politiek dichter bij de mensen komt en staat.

Want samen kunnen we er allemaal voor zorgen dat het G|O|E|D wonen is in onze prachtige gemeente Heusden-Zolder.

luchtfoto's006.jpg
 
goed-logo.png
 
luchtfoto's039.JPG